Besøg Clikkelsen Kommunikation
     
Startside - Dansk GlaukomSelskab - Årsmøde 2017 referat
Årsmøde 2017 referat PDF Udskriv Email
Som led i den vellykkede Anden Nordiske Glaukomakongres i Roskilde afholdtes Dansk Glaukomselskabs ordinære årsmøde.
Du kan læse referatet her...
Referat fra generalforsamling i Dansk Glaukom Selskab (DGS)
Fredag d. 29. september 2017 kl. 17:45-18:30 i Foredragssalen på Comwell kursuscenter i Roskilde.
Program for generalforsamlingen var udsendt sammen med program for "2.nd Nordic Glaucoma Congress"
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Nyt fra formanden
3. Forelæggelse af regnskab
4. Hjemmesiden
5. Forslag fra medlemmer
6. Eventuelt
Referat
Ad 1.  Miriam blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og
beslutningsdygtig. Simon blev valgt til referent. Der var godt 15 fremmødte
Ad 2.  Lisbeth bød velkommen og refererede kort fra bestyrelsesarbejdet det forgangne år. Bestyrelsen har
afholdt et fysisk møde i Odense og regelmæssige telefonmøder for at arrangere "2nd Nordic
Glaucoma Congress", d.29-30september 2017 i Roskilde. Der er følgende kommende begivenheder:
  1. DOS efteruddannelsesmøde, Nyborg Strand d.9-11. marts 2018. Vi har fået tilbudt lokaler i tilslutning til DOS's efteruddannelsesmøde. Bestyrelsen vil acceptere tilbuddet og søge en foredragsholder så Dansk Glaukom Selskab arrangerer møde fra f.eks. 13-16
  2. EGS kongres i Firenze, Italien d.19-22. maj 2018.
  3. NOK i Oslo, Norge, d. 22-25. august 2018.
  4. Lisbeth har snart været formand i 10 år og ønsket at trække sig ved næste ordinære generalforsamling, som er 9. marts 2018
Ad 3.  Niels fremlagde regnskab for 2016/17. Regnskabet viser en beskeden formuestigning. Forsamlingen
tog regnskabet til efterretning. Niels fremlagde foreløbigt regnskab vedrørende "2.nd Nordic
Glaucoma Congress". Bestyrelsen forventer et overskud. Generalforsamlingen tog regnskabet til
efterretning.
Ad 4.  Jan Henrik Simonsen, Ålborg præsenterede www.Glaucomedics.com og fremlagde ideer for
foreningens hjemmeside. Der skal foretages en modernisering så hjemmesiden nemmere kan tilgås via tablets og smartphones.
John Thygesen foreslog, at vi kontakter Alcon vedr. at overtage www.Glaucoma.dk

Ad 5.  Der var ingen forslag fra medlemmerne
Ad 6.  Der forelå intet under dette punkt
/referenten

 

Referat fra generalforsamling i Dansk Glaukom Selskab (DGS)
Fredag d. 29. september 2017 kl. 17:45-18:30 i Foredragssalen på Comwell kursuscenter i Roskilde.
Program for generalforsamlingen var udsendt sammen med program for "2.nd Nordic Glaucoma Congress"
1. Valg af dirigent og referent
2. Nyt fra formanden
3. Forelæggelse af regnskab
4. Hjemmesiden
5. Forslag fra medlemmer
6. Eventuelt
Ad 1.  Miriam blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og
beslutningsdygtig. Simon blev valgt til referent. Der var godt 15 fremmødte
Ad 2.  Lisbeth bød velkommen og refererede kort fra bestyrelsesarbejdet det forgangne år. Bestyrelsen har
afholdt et fysisk møde i Odense og regelmæssige telefonmøder for at arrangere "2nd Nordic
Glaucoma Congress", d.29-30september 2017 i Roskilde. Der er følgende kommende begivenheder:
1. DOS efteruddannelsesmøde, Nyborg Strand d.9-11. marts 2018. Vi har fået tilbudt lokaler i tilslutning
til DOS's efteruddannelsesmøde. Bestyrelsen vil acceptere tilbuddet og søge en foredragsholder så
Dansk Glaukom Selskab arrangerer møde fra f.eks. 13-16
2. EGS kongres i Firenze, Italien d.19-22. maj 2018.
3. NOK i Oslo, Norge, d. 22-25. august 2018.
Lisbeth har snart været formand i 10 år og ønsket at trække sig ved næste ordinære
generalforsamling, som er 9. marts 2018
Ad 3.  Niels fremlagde regnskab for 2016/17. Regnskabet viser en beskeden formuestigning. Forsamlingen
tog regnskabet til efterretning. Niels fremlagde foreløbigt regnskab vedrørende "2.nd Nordic
Glaucoma Congress". Bestyrelsen forventer et overskud. Generalforsamlingen tog regnskabet til
efterretning.
Ad 4.  Jan Henrik Simonsen, Ålborg præsenterede www.Glaucomedics.com og fremlagde ideer for
foreningens hjemmeside. Der skal foretages en modernisering så hjemmesiden nemmere kan tilgås via tablets og smartphones.
John Thygesen foreslog, at vi kontakter Alcon vedr. at overtage www.Glaucoma.dk
Ad 5.  Der var ingen forslag fra medlemmerne
Ad 6.  Der forelå intet under dette punkt
/referenten

 

 


Vi anvender Cookies for at forbedre brugeroplevelsen af dette websted. For at læse mere om de cookies, vi anvender og hvordan du kan slette dem, kan du læse om på vores side, hvor vi beskriver, hvordan vi beskytter privatlivets fred, kan du klikke på dette link: Om Cookies og privatlivets fred..

Jeg accepterer cookies fra dette websted.

EU Cookie Directive Module Information