Besøg Clikkelsen Kommunikation
     
Startside - Glaukomforskning i DK - Detecting Visual Field Defects With Damato Multifixation Campimetry Online
Detecting Visual Field Defects With Damato Multifixation Campimetry Online PDF Udskriv Email

Download PhD-afhandlingen (Pdf 19 Mb)

Ane Sophie Olsen

Dansk resumé:

Synsfeltsundersøgelser er et vigtigt redskab for at opdage øjen- og hjernesygdomme. Grøn stær er den

hyppigste årsag til defekter i synsfeltet, men sygdommen bliver ikke opdaget i mere end 50 % af

tilfældene. Grøn stær kan være årsag til væsentlige synshandicap og blindhed, hvis den ikke bliver

behandlet. Screening for synsfeltsdefekter bliver ikke anbefalet på nuværende tidspunkt, da de

eksisterende apparater både er dyre og krævende at betjene. I denne afhandling har vi undersøgt et frit

tilgængeligt online software program til at detektere synsfeltsdefekter. Programmet hedder Damato

Multifixation Campimetry Online (DMCO). Det overordnede formål med afhandlingen er at introducere

en ny screeningsmetode som kan benyttes af optikere i Danmark. Afhandlingen består af 3 artikler.

I den første artikel er data fra grøn stær patienter og kontrolpersoner indsamlet. Deltagerne afprøver de 3

versioner af DMCO testen (BASIC, STANDARD og ADVANCED) under forskellige omstændigheder

og ad flere omgange. Den standardiserede synsfeltsundersøgelse, Humphrey Field Analyzer (HFA 30:2),

bliver brugt som reference. Ved hjælp af resultaterne fra både DMCO og HFA 30:2 kan vi beregne flere

fortolkningsalgoritmer for DMCO. Den udvalgte fortolkningsalgoritme, DMCO STANDARD 4,5, har

en specificitet på 98 %, en sensitivitet på 64 % og et AUC (areal under kurven) på 0,90.

Fortolkningsalgoritmerne og AUC’erne er beregnet post hoc i artikel 1, hvilket skaber behov for at

revurdere vores algoritme i en ny population. I artikel 2 afprøver patienter med en neurologisk

synsfeltsdefekt, efter en operation for epilepsi i hjernen, DMCO STANDARD 4,5. Her dokumenterer vi,

at fortolkningsalgoritmen er i stand til at detektere synsfeltsdefekter af anden årsag end grøn stær med en

specificitet på 96 % og en sensitivitet på 73 %.

I Danmark udfører optikere ikke synfeltsundersøgelse i brillebutikker, hvorfor der er potentiale for at

styrke den eksisterende øjenundersøgelse. I artikel 3 afprøver vi DMCO algoritmen hos 13 brillebutikker

hvor 627 kunder udfører testen. DMCO resultere i 32 positive tilfælde hvoraf 27 bliver diagnosticeret

med en øjen-eller hjernesygdom. En undergruppe på 110 deltagere med en negativ DMCO test bliver

inkluderet som kontrolpersoner for at beregne testens validitet. Vi finder, at DMCO algoritmen benyttet

af optikerne har en høj specificitet på 97– 99 %, hvorimod sensitivitet varierer fra 25–69 % afhængig af

benyttet reference.

Overordnet har DMCO et lovende potentiale som fremtidigt screeningsredskab for synfeltsdefekter.

Imidlertid må vi understrege, at DMCO i dens nuværende form ikke bør erstatte standardiserede

synsfeltsundersøgelser. Der er behov for flere undersøgelser for at vurdere sensitiviteten samt bekræfte

vores resultater.

 


Vi anvender Cookies for at forbedre brugeroplevelsen af dette websted. For at læse mere om de cookies, vi anvender og hvordan du kan slette dem, kan du læse om på vores side, hvor vi beskriver, hvordan vi beskytter privatlivets fred, kan du klikke på dette link: Om Cookies og privatlivets fred..

Jeg accepterer cookies fra dette websted.

EU Cookie Directive Module Information